دامنه چیست؟

هر کامپیوتری که از پروتکل اینترنت برای برقراری ارتباط برروی شبکه استفاده می کند توسط رشته ای خاص از ارقام به نام IP شناخته می شود. دامنه های اینترنتی برای مشخص کرد یک یا چند IP به کار می روند. دامنه ی apple.com خود به تنهایی معرف چندین آدرس IP است. از دامنه ها در URL ها برای مشخص کردن یک صفحه ی وب خاص استفاده می شود. برای مثال در http://terapico.ir/wp-admin نام دامنه terapico.ir است.

 

هر دامنه یک پسوند دارد که مشخص میکند این دامنه به کدام دامنه ی سطح بالایی (TLD) دارد. تنها تعداد محدودی از این دامنه ها وجود دارد. برای مثال:

 

  • gov: آژانس های دولتی
  • edu: موسسه های آموزشی
  • org: سازمان ها
  • mil: نظامی
  • com: تجاری
  • net: سازمان های شبکه ای
  • ir: ایران
  • ca: کانادا

 

از آن جایی که اینترنت بر اساس آدرس IP است نه دامنه، هر سروری نیاز دارد تا یک سیستم نام دامنه(DNS) داشته باشد تا دامنه ها را به آدرس IP ترجمه کنند.